Open Innovation Forum 2016:

Teknologia mullistaa maailman Lue lisää »

Skolkovo

- panostus Start Up -yrityksiin ja innovaatioihin Lue lisää »

IBM Einstein Healthcare:

Teknologia mullistaa terveydenhuollon Lue lisää »

 

Suomi elää maakuntien viennillä

 

 

Suomessa elää vahva usko suurkaupunkeihin ja siellä syntyvän luovan talouden voimaan. Suomen vientitulot kerätään kuitenkin vielä pitkään ympäri Suomea suurista ja pienemmistäkin tehtaista. Tehdasteollisuus sijaitsee pääosin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Suomen viennistä metalli ja muun teknologiateollisuuden osuus vuonna 2013 yli 42 %, kemianteollisuuden lähes 25 % ja  metsäteollisuuden noin 20 %.

Varsin perinteinen vientiteollisuus on siis edelleenkin Suomen hyvinvoinnin kivijalka ja tuo suurimman osan suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tarvittavasta vauraudesta. Tämän vuoksi koko Suomen taloudellinen potentiaali on saatava käyttöön.

Kansainvälisesti kilpailukykyinen Suomi tarvitsee eri puolilla maata toimivia elinvoimaisia ja kilpailukykyisiä vientiyrityksiä. Tämä luo aitoja, yritysten luomia työpaikkoja kaikkialle Suomeen.

Useimpien suurten vientiteollisuusyritysten pääkonttorit ja keskushallinto sijaitsevat pääkaupunkiseudulla vaikka itse tuotanto onkin hajautunut eri puolille Suomea. Hallinto, edes yritysten hallintoa, ei kuitenkaan pidetä varsinaisena luovuuden lähteenä.

Niin julkiset kuin yksityiset tutkimuspanostukset ovat vahvasti keskittyneet pääkaupunkiseudun ohella muutamiin yliopistokeskuksiin.  Suomen hajautettu yliopisto- ja tutkimuslaitosverkosto osoittaa, että korkealaatuista tutkimusta ja innovaatiotoimintaa voidaan tehdä tuloksellisesti eri puolilla Suomea.  Esimerkiksi metsä- ja muu luonnonvaratutkimus on toistaiseksi ymmärretty pitää siellä missä metsä ja muut luonnonvarat sijaitsevat.

Koko maan metsävaroista noin 6 % sijaitsee Etelä-Savossa ja maakunnan metsähakkuut olivat määrältään suurimmat Suomessa. Maakunnan luomutuotannon osuus on Suomen kärkeä. Silti näiden Suomen tulevaisuuden kannalta suuria mahdollisuuksia sisältävien alojen tutkimus ollaan lopettamassa maakunnassa.

Luonnonvarakeskuksen toimipaikkasuunnitelman mukaisesti loppuisi luonnonvarojen tutkimus niin Mikkelissä kuin Savonlinnassa. Kehityksen tulisi kulkea toiseen suuntaan. Tutkimusta pitää vahvistaa nimenomaan siellä missä jo on tutkimusyhteisö ja siihen tarvittavat tilat lähellä luonnonvaroja ja niitä jalostavia yrityksiä.

Suurten keskusten ulkopuolella toimivat yliopistot ja ammattikorkeakoulut ja niiden yhteydessä toimivat tutkimuslaitokset tukevat tehokkaasti oman alueensa elinkeinoelämää ja niillä on suorat, toimivat kansainväliset yhteydet. On väärä mielikuva, että Suomi eläisi vain muutamien keskusten ja niiden oppilaitosten varassa.

Suomi tarvitsee kehittyvän pääkaupunkiseudun ja muita suomalaisittain suuria kaupunkeja sekä elinvoimaisia pienempiä kaupunkeja ja maaseutua.