Open Innovation Forum 2016:

Teknologia mullistaa maailman Lue lisää »

Skolkovo

- panostus Start Up -yrityksiin ja innovaatioihin Lue lisää »

IBM Einstein Healthcare:

Teknologia mullistaa terveydenhuollon Lue lisää »

 

Kansainvälisestä työssäoppimisesta hyötyvät kaikki

Tyossaoppiminen

Etelä-Savon ammattiopiston kansainvälisen vaihdon kautta tulee mikkeliläisiin ja pieksämäkeläisiin yrityksiin vuosittain kymmeniä eri alojen työssäoppijoita eri puolelta Eurooppaa. Kokemukset kansainvälisestä yhteistyöstä ovat olleet molemmin puolin myönteisiä.

– Opiskelijoita tulee hyvin kattavasti eri EU-maista. Eniten olemme saaneet opiskelijoita Virosta, Saksasta, Hollannista, Sloveniasta ja Kroatiasta. Uusimpina maina mukaan yhteistyöhön ovat tulleet Irlanti ja Italia, kertoo Esedun kansainvälisten asioiden koordinaattori Laura Jouhkimo.

Opiskelijavaihdon pituus vaihtelee jonkin verran, mutta tyypillisimmillään opiskelija on vaihdossa kuukauden ajan. Suurimman osan ajasta opiskelijat työskentelevät jossakin alueen yrityksessä.
– Opetuskielemme on suomi, joten ulkomaalaiselle opiskelijalle on hyvin vähän hyötyä tunneilla istumisesta. Konkreettinen työssäoppiminen on osoittautunut hyödyllisimmäksi, Jouhkimo mainitsee.

Myönteistä suhtautumista

Laura Jouhkimo antaa mikkeliläisille yrityksille tunnustusta myönteisestä suhtautumisesta ulkomaalaiseen työssäoppijaan. Sopivien yrityksien etsiminen ei ole ollut hankalaa.
– Aluksi saatetaan pelätä vaihto-opiskelijan aiheuttamaa rasitusta ja ehkä myös puutteellista kielitaitoa puolin ja toisin. Lähes poikkeuksetta kokemukset ulkomaisen työssäoppijan ottamisesta ovat kuitenkin olleet hyviä, ja ensimmäisen vaihto-opiskelijan jälkeen ollaan oltu valmiit jatkamaan yhteistyötä.

– Ulkomaalainen työntekijä voi tuoda uudenlaisia näkökulmia ja ideoita työyhteisöön. Henkilökunnan oma kielitaito parantuu ulkomaalaisen kanssa jutellessa, Jouhkimo toteaa.
– Esimerkiksi puusepänliike Pro Joinery halusi jatkaa ranskalaisen puusepän työssäoppimisaikaa, vaikka yhteistä kieltä ei koko aikana ollut. Yritys totesi kokemuksen olevan monella tavalla virkistävä ja hyödyllinen.
Sekä Suomeen tulevat vaihto-opiskelijat että täältä lähtevät joutuvat hakemaan apurahaa päästäkseen matkaan ja samalla perustelemaan haluaan lähteä.
– Apurahan hakeminen vaatii jo työtä ja motivaatiota. Yleensä hakijat ovatkin hyvin motivoituneita ja opinnoissaan menestyneitä opiskelijoita ja heillä on aito halu lähteä ja oppia uutta.

Suomi kiinnostaa

Käytännössä ulkomaisesta työssäoppijasta on vastuussa kunkin alan kansainvälinen vastuuopettaja, joka yhdessä lähettävän oppilaitoksen ja vastaanottavan yrityksen kanssa määrittelee työssäoppimisen tavoitteet ja arvioi oppimistulokset.
– Yhteistyö on sujunut hyvin ja kumppanimme ovat olleet tyytyväisiä. Meille tulevat opiskelijat ovat lähes aina täysikäisiä. Esedun ja työelämäkumppaneiden edustajat tapaavat säännöllisin väliajoin alakohtaisilla työelämäfoorumeilla. Foorumityöskentelyssä voidaan muiden ajankohtaisten teemojen ohella vaihtaa myös kokemuksia opiskelijavaihdosta ja suunnitella tulevaa yhteistyötä. Suomalaisella ammattikoulutuksella on Euroopassa hyvä maine, minkä ansiosta opiskelijoita on riittänyt Mikkeliinkin mukavasti.

Opiskelijat tulevat Mikkeliin eurooppalaisten oppilaitosten yhteisen Erasmus+ -ohjelman kautta.
Kansainvälistä yhteistyötä on tehty pitkään ja sitä on kehitetty suunnitelmallisesti. Tunnustukseksi työstä Esedu sai tänä syksynä kansainvälisen liikkuvuuden keskukselta Cimolta ns. liikkuvuusperuskirjan eli akkreditoinnin.
Tunnustuksia myönnettiin 17 ammatillisen koulutuksen järjestäjälle, ja kriteerinä oli toimintojen korkea laatu ja pitkäjänteinen strateginen suunnittelu.

K-kenkä Mikkelissä Akselin kauppakeskuksessa lopetteli työssäoppimisjaksoaan joulukuun alussa virolainen Lilian Suvi. Hän opiskelee Pärnun ammatillisessa oppilaitoksessa liiketaloutta ja on ollut tyytyväinen vaihtojaksoonsa Mikkelissä.
– Olen saanut tehdä monenlaisia töitä ja päivät ovat menneet nopeasti. Olen myös oppinut paljon.

______________________
Teksti ja kuva: Tiina Toivakka