Open Innovation Forum 2016:

Teknologia mullistaa maailman Lue lisää »

Skolkovo

- panostus Start Up -yrityksiin ja innovaatioihin Lue lisää »

IBM Einstein Healthcare:

Teknologia mullistaa terveydenhuollon Lue lisää »

 

Investointeihin löytyy rahoitus

Mikkelin-betoni

Tämä päivänä yritysten kehittäminen on usein laadun kehittämistä. Investoinneilla uudistetaan tuotantomenetelmä ja -tiloja, sekä panostetaan monipuolisesti laadun kehittämiseen.

– Investoimme juuri Vierumäen tehtaillemme uuden 630 m2 toimistotalon ja tulevat investoinnit suuntaamme Mikkelissä tuotantomenetelmien  ja laadun kehittämiseen täysin uudelle tasolle, Markku Vähä-Mustajärvi paljastaa Mikkelin Betoni Oy:n pitkälle tähtäävää investointiohjelmaa.

Yritysten rahoitukseen löytyy resursseja

– Meiltä löytyy riittävästi resursseja kaikkien hyvien eteläsavolaisten yrityshankkeiden rahoittamiseen, niin muutostilanteiden kuin kasvun ja kansainvälistymisenkin rahoitukseen, rahoituspäällikkö  Jukka Paavilainen Finnverasta ja asiakkuusjohtaja Kari Mäkelä Suur-Savon Osuuspankista lupaavat yhteistuumin. Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset, sekä kehittämisinvestoinnit ovat tärkeitä maakunnan tulevaisuuden kannalta, sillä niillä säilytetään toimintaedellytyksiä ja varmistetaan pysyviä työpaikkoja.

– Finnvera haluaa olla muutostilanteiden rahoittaja ja rahoitusten mahdollistaja, Jukka Paavilainen painottaa.
– Kaikille hyville hankkeille, myös kasvuhankkeille löytyy rahoitus ja nyt on myös erinomainen ajankohta investoida, kun kustannukset pysyvät kurissa, Kari Mäkelä laskee.

– Kasvun rahoitus tarvitsee myös kärsivällistä pääomaa, sillä kaupallistaminen on usein hidasta ja rahoitus-kapeikkoja syntyy helposti kasvuyrityksiin, Kari Mäkelä pohtii.
– Rahoituksen kokonaiskustannukset ovat nyt kuitenkin historiallisen alhaisella tasolla ja ne voidaan lukita vaikkapa viideksi vuodeksi eteenpäin. Hyvät hankkeet eivät jää rahoituksesta kiinni, Mäkelä painottaa.

Laatu korostuu rakentamisen koko ketjussa

– Meillä on käytössä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä, olemme toimittajana Luotettava kumppani, toimimme tilaajien kanssa sovittujen yhteisten eettisten sääntöjen mukaisesti, olemme mukana kehittämässä yritysten yhteiskuntavastuuta, ja tämä kaikki tähtää kokonaislaadun kehittämiseen ja sitä kautta itse asiassa kustannusten alentamiseen, toimitusjohtaja Markku Vähä-Mustajärvi esittelee Mikkelin Betonin strategiaa. Laadun korostuminen kehittää myös työntekijöiden työoloja, työnteon mielekkyyttä ja yrityksen vuoropuhelua kokonaisuutena.

– On erittäin tärkeää, että yrityksellä ja rahoittajilla on jatkuva informaationvaihto- ja keskusteluyhteys olemassa. Tätä kautta päätöksenteko rahoitustilanteissa nopeutuu ja voidaan paremmin varautua haastaviinkin tilanteisiin, Mäkelä ja Paavilainen opastavat yhdessä.
– Nykyisin kun talouden syklit ovat entistä lyhyempiä, on tärkeää, että yritykset ovat valmiita hyötymään lyhyistäkin nousukausista, Paavilainen vinkkaa.

Halu tehdä parempaa

– Paras lopputulos yrityksessä saavutetaan, kun koko henkilökunnalla on halu tehdä ja kehittää asioita yhdessä, Vähä-Mustajärvi painottaa.
– Me esimerkiksi palkitsemme tämän vuoksi  työntekijöitä hyvästä työpanoksesta. Jos tämä aika on ns. uusi normaali, eli kasvu ei ihan kohta alakaan, vaatii se meiltä kaikilta uudenlaista joustavuutta sekä yhteistyö- ja reagointikykyä, niin johdolta, työntekijöiltä kuin rahoittajiltakin, Markku Vähä-Mustajärvi pohtii. Uudenlainen kulttuuri tuo mukanaan lisää luotettavuutta ja ehkä myös enemmän uskallusta investoida, sekä kehittää vielä entistä vahvemmin eteläsavolaisia yrityksiä, kolmikko uskoo.

– Myös hallitustyöskentelyn kehittäminen voitaisiin ottaa yrityksissä laadun kehittämisenä. Se toisi uutta energiaa monen yrityksen kehittämiseen. Tämä on nähty usein mm. omistajanvaihdostilanteissa, rahoituspäällikkö Jukka Paavilainen Finnverasta vinkkaa.

_____________________
Teksti ja kuva: Arto Tolvanen